Privacybeleid

Wie zijn we

Ons site-adres is: https://kreastekenwerk.nl

Kreas Tekenwerk is zich ervan bewust dat je vertrouwen stelt in haar en ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina lees je welke gegevens Kreas Tekenwerk verzamelt als je deze website gebruikt, waarom deze gegevens verzameld worden en hoe hiermee jouw gebruikservaring verbetert. Zo begrijp je precies hoe Kreas Tekenwerk werkt.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Kreas Tekenwerk. Je dient zich ervan bewust te zijn dat Kreas Tekenwerk niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft je aan het privacybeleid te accepteren.
Kreas Tekenwerk respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van verzamelde gegevens:

Gebruik van diensten
Wanneer je je aanmeldt voor een van de diensten van Kreas Tekenwerk wordt om je persoonsgegevens gevraagd. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Kreas Tekenwerk of die van een derde partij. Kreas Tekenwerk zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover zij beschikt.

Communicatie
Wanneer je een e-mail of andere berichten naar Kreas Tekenwerk verzendt, is het mogelijk dat die berichten bewaard worden. Soms wordt gevraagd naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Kreas Tekenwerk of die van een derde partij. Kreas Tekenwerk zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover zij beschikt.

Informatie over gegevensverwerking
Kreas Tekenwerk informeert betrokkenen in beginsel als zij persoonsgegevens van hen gaat verwerken. Kreas Tekenwerk vraagt en verzamelt geen persoonsgegevens die vallen in de categorie ‘bijzondere persoonsgegevens’ zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

Beveiliging persoonsgegevens
Kreas Tekenwerk zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Kreas Tekenwerk bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van wettelijke voorschriften is vereist.

Uw privacyrechten
Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van je persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kun je verzet aantekenen tegen het gebruik van je gegevens.

Als je wilt weten welke persoonsgegevens Kreas Tekenwerk verwerkt, kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Kreas Tekenwerk behandelt jouw verzoek binnen 4 weken. Blijkt dat je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kun je een aanvullend verzoek doen om je gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.
Je kunt je schriftelijke verzoeken per mail sturen aan: info@kreastekenwerk.nl

Klachten
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je niet tevreden bent over de wijze waarop jouw gegevens worden vastgelegd of verwerkt door Kreas Tekenwerk of wanneer je van mening bent dat aan een schriftelijk verzoek om inzage, rectificatie en/of verwijdering van jouw gegevens niet is voldaan. Het postadres van de Autoriteit Persoonsgegevens is: Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG. De Autoriteit Persoonsgegevens is telefonisch bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 0900 – 2001 201.

error: Content is protected !!