Algemene Voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt beschreven welke richtlijnen, normen en waarden Kreas Tekenwerk hanteert in contact en omgang met haar klanten, verder te noemen afnemer. Dingen die bij wet geregeld zijn kan je vinden op www.rijksoverheid.nl, dingen waarvan je als afnemer van Kreas Tekenwerk van op de hoogte moet zijn voordat je akkoord gaat met een overeenkomst, opdracht of boeking van een workshop, vind je in deze voorwaarden.

Voordat je je opgeeft voor een workshop of een overeenkomst met Kreas Tekenwerk aangaat is het belangrijk om deze voorwaarden goed door te lezen. Door je aan te melden of akkoord te gaan met een overeenkomst, geef je aan de algemene (levering)voorwaarden te hebben gelezen en akkoord te gaan.

Live tekenen en Praatplaten

 • Voorafgaand aan een opdracht zijn beide partijen verantwoordelijk voor het volledig maken van de opdracht die nodig is om een passende tekening te maken. Gemaakte afspraken worden altijd via mail bevestigd, zodat deze op schrift staan. Kreas Tekenwerk zorgt voor een e-mail waarin alle overeengekomen punten beschreven staan en stuurt deze ter info en controle naar de afnemer. Zo nodig wordt er een contract opgesteld met daarin afspraken over naamsvermeldingen, eventuele royalty’s en aanbetalingen.
 • Afspraken over deadlines en tussendoor illustraties leveren worden voor aanvang van de opdracht vastgelegd. De afnemer zorgt ervoor dat eventuele tussentijdse aanpassing tijdig doorgegeven wordt zodat de deadline gehaald kan worden. Gebeurt dit niet dan is de afnemer verantwoordelijk voor het verschuiven van de deadline. Deze zal dan worden bepaald door Kreas Tekenwerk in verband met andere werkzaamheden.
 • Kreas Tekenwerk maakt altijd eerst een schetstekening waarin aanpassingen aangegeven kunnen worden door de afnemer. Dit kan eenmaal en er kunnen maximaal 3 kleine veranderingen doorgegeven worden per gemaakte illustratie. Na akkoord van de afnemer wordt de illustratie verder uitgewerkt zoals vanaf dat moment is afgesproken.
 • Bij het annuleren van een opdracht nadat er gestart is met het maken van illustraties wordt 50% van het afgesproken bedrag alsnog voldaan door de afnemer. Tenzij er aantoonbaar sprake is van wanprestatie van de zijde van Kreas Tekenwerk.
 • Kreas Tekenwerk kan vragen om naamsvermelding op een illustratie, dit altijd in overleg met de afnemer.
 • Bij tussentijdse aanpassingen in de opdracht (anders dan de afspraken die gemaakt zijn aan het begin van de opdracht) en meerwerk zal er in overleg een meerprijs worden afgesproken over de vernieuwde opdracht en werkzaamheden.
 • Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW, transportkosten en portokosten, tenzij anders staat aangegeven.
 • Mocht de afnemer de illustraties vaker willen gebruiken, in een herdruk of in extra materiaal, of willen verkopen naar bijv. het buitenland, dan moet hiervoor eerst contact opgenomen worden met Kreas Tekenwerk om een redelijke vergoeding afspreken.
 • Indien het anders is afgesproken (schriftelijk) blijven de papieren illustraties eigendom van Kreas Tekenwerk, deze kunnen tegen meerprijs en in overleg over doeleinden overgenomen worden.
 • Wanneer een betaling voldaan moet zijn, staat altijd vermeld op de factuur.

Workshops

 • Een workshopboeking is volledig wanneer deze schriftelijk (via e-mail of app) is bevestigd door beide partijen. Maximaal een week voor de aanvangsdatum in verband met de voorbereidingen van workshops.
 • Betaling van de workshop kan contant of via een bankoverschrijving.
 • Afmelden van een boeking moet minimaal 24 uur van tevoren (liefst telefonisch of per e-mail) doorgegeven zijn, dit geldt voor beide partijen. We kijken dan samen naar een nieuwe datum. Wanneer de aanmelding helemaal afgelast wordt en de workshop al betaald is via een bankoverschrijving, wordt het bedrag teruggeboekt naar je rekening min € 15,- administratiekosten.
 • Afmelding van één of meerdere personen. Wanneer het afgesproken aantal personen op de dag van de workshop niet aanwezig is, zal er geen geld teruggegeven worden of in mindering worden gebracht. Tenzij dit 48 uur van tevoren wordt doorgegeven. Dit in verband met voorbereidingskosten die gemaakt worden.
 • Betaling via overschrijving moet 48 uur voor aanvang van de workshop bijgeschreven staan op de rekening van Kreas Tekenwerk.
 • Contante betalingen worden op de dag van de workshop zelf betaald.
 • De inhoudelijke informatie en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop en materiaal is niet toegestaan.
 • De afnemer is niet gerechtigd de workshop waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Kreas Tekenwerk toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
 • De afnemer verplicht zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van mededeelnemers tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.
 • Kreas Tekenwerk behoudt altijd het recht de workshop inhoudelijk aan te passen en/of prijzen te wijzigen.

Klachtenprocedure

 • Heb je een klacht? Neem dan contact op met Kreas Tekenwerk en ik zal mijn best doen om het probleem op een juiste manier op te lossen. Dit kan door een mail te sturen naar: info@kreastekenwerk.nl of te bellen naar Christien ten Hoeve 06 55 164 324.
 • Het indienen van een klacht ontslaat de afnemer niet van de betalingsverplichting.

Aansprakelijkheid

 • Kreas Tekenwerk is niet aansprakelijk voor beschadiging tijdens vervoer of verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de afnemer, Kreas Tekenwerk of derden.